Overbruggingskrediet

  • Looptijd: Max. 24 maanden
  • Maandlast: gelijkblijvend / alleen rente
  • Restschuld: geleend bedrag
  • Kenmerken:
    Dit is speciaal in het leven geroepen omwille van het feit dat de situatie zich kan voordoen dat u op korte termijn een geldsom zal ontvangen (verkoop woning, erfenis, etc.), maar deze reeds nu al nodig heeft om een deel van het onroerend goed mee te financieren. Dus het mag eigenlijk gezien worden als gelden die de bank voorschiet, totdat u over uw verwachte middelen kan beschikken. Belangrijk om te weten is dat de bank deze gelden onmiddellijk terug opeist, vanaf het moment dat u over uw geld beschikt. Hierbij betaalt u enkel rente, maar de totale maandlast is duur, want u zit met uw huidige hypotheeklast, de nieuwe hypotheeklast en de last van de overbrugging. In veel situaties zal de bank vragen voor een inschrijving op uw huidige pand. U kunt de rente van het overbruggingskrediet af trekken van de belasting, dit geldt ook voor uw rentelasten van de huidige woning met een maximum van 2 kalenderjaren.
Stuur aan vriend(in)Pagina printen